In Danish In English
 
Forside / Forskning / Børn / Drøn på skolegården
Printvenlig version

Drøn på skolegården

 

Kampagnen Drøn på skolegården

Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse har lanceret kampagnen 'Drøn på skolegården'. Drøn på skolegården er en kampagne, som skal skabe ny viden og eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården. Tiltag, der viser, hvordan skolens udearealer kan nytænkes, så de indbyder til mere leg og bevægelse for alle børn - også de mindst aktive. Både i og efter skoletid.

 

Center for Interventionsforskning er ansvarlig for den forskningsbaserede evaluering af projektets resultater.

 

Kampagnen Drøn på skolegården består af flere faser. I første fase har kommuner og skoler kunne byde ind med en eller flere skolegårde, en konkret problemstilling og et motiveret og kvalificeret hold. Blandt 106 ansøgere har Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse i april 2013 valgt 17 visionsoplæg til, hvordan der kan sættes mere drøn på skolegården. Projekterne deltager i en udviklingsworkshop og får hver omkring 100.000 kr. til at videreudvikle deres visionsoplæg til forslag på skitseniveau. I udviklingsfasen (april – december 2013) skal de udvalgte projekter udvikle deres visioner til forslag på skitseniveau. Deadline er den 3.december 2013. Læs mere om kampagnen på drøn.dk

 

I januar 2014 udvælger Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse minimum 5 af projekterne til realisering. De udvalgte projekter støttes med op til 50 procent af anlægssummen - dog maksimalt med 2 mio. pr. projekt. De udvalgte projekter realiseres i 2014.

 

Forskningsbaseret evaluering af resultaterne

Før, under og efter projekternes implementering gennemfører Center for Interventionsforskning en forskningsbaseret evaluering af resultaterne. Forskningsprojektet er det første danske interventionsstudie, der målrettet udvikler og undersøger effekten af fysiske nedslag i skolegårde og organisatoriske ændringer, som fremmer skoleelevernes lyst til at røre sig.

 

Målet for forskningsprojektet er at samle evidensbaseret viden om, hvordan skolegården kan bruges til at fremme fysisk aktivitet i elevers hverdag, især for de mindst aktive elever. Projektet indledes i 2013 med et kvalitativt studie, som skal give en forståelse af, hvad der motiverer og begrænser de mindst aktive børn i at være mere aktive. Den viden vil indgå i planlægning af organisatoriske og fysiske ændringer på de skoler, som deltager i projektet. Effekten af indsatserne vil blive evalueret objektivt ved at udstyre eleverne med accelerometre, der måler fysisk aktivitetsniveau, og GPS’er, der registrerer børnenes bevægelsesmønstre. Alle målinger vil blive foretaget i foråret 2014, inden projekterne realiseres. Målingerne vil blive gentaget efter projekterne er realiseret i forår 2015 og 2016.

Forskningsleder
Professor Jens Troelsen, cand.scient. ph.d.
Active Living

Institut for Idræt og Biomekanik

Syddansk Universitet 

Tlf.: 6550 34 93
Mobil: 6011 3493 
jtroelsen@health.sdu.dk 

Projektleder
Lektor Jasper Schipperijn, Ph.d., M.sc.

Active Living

Institut for Idræt og Biomekanik

Syddansk Universitet 
Mobil: 2078 2540
jschipperijn@health.sdu.dk

 

Projektmedarbejdere
Adjunkt, Ph.d.
Charlotte Skau Pawlowski

Active Living

Institut for Idræt og Biomekanik

Syddansk Unversitet

Tlf.: 61665006
cspawlowski@health.sdu.dk

 

Ph. d.-studerende
Henriette Bondo Andersen

Institut for Idræt og Biomekanink

Active Living

Syddansk Universitet

Tlf.: 29291415

hbandersen@health.sdu.dk  

 

 

------------------------------

Projektet er støttet af Kræftens Bekæmpelse

 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K