In Danish In English
 
Forside / Forskning / Når byen bevæger børn
Printvenlig version

Når byen bevæger børn

Børns bevægelsesmønstre og fysiske aktivitetsniveau i deres lokalområde målt med GPS og accelerometer: Evaluering af et områdeløft.

Formål og målgruppe
Formålet med projektet er at belyse effekten af et områdeløft på 11-15-årige børns fysiske aktivitetsniveau og bevægelsesmønstre i og omkring Haraldsgadekvarteret i København.

Projektet skal bestemme hvilke fysiske omgivelser og områder, der understøtter fysisk aktivitet og bevægelse blandt børn i deres fritid. Formålet med projektet er derudover at være med til at belyse børns bevægelsesmønstre, når de er udenfor, ved at koble helt nye målemetoder (GPS, accelerometer og GIS) på folkesundhedsområdet.

Den viden, som projektet skaber, skal kvalificere danske kommuner og skoler i forhold til at blive bedre til at indrette aktivitetsfremmende lokalmiljøer for 11-15-årige børn, således at der sker en forebyggelse af den tiltagende fysiske inaktivitet, der generelt kendetegner den danske befolkning.

Interventionen
Interventionen er defineret ved de ændringer, der gennemføres i det fysiske miljø i Haraldsgadekvarteret i perioden foråret 2010 til foråret 2012. Haraldsgadekvarteret er fysisk afgrænset af Jagtvej, Tagensvej, Lersø Parkallé og ringbanen.

På nuværende tidspunkt er der givet følgende bevillinger til området med relevans for dette projekt: 

 

  • 24 millioner kroner til forbedringer af bygninger og friarealer
  • 7,5 millioner kroner til to byfornyelsesprojekter
  • 13 millioner kroner til projektudvikling og anlæg af fire udvalgte projekter i byrums- og trafikplanen for Haraldsgadekvarteret
  • Derudover er der rejst penge til en række mindre byggeprojekter ligesom der fortsat søges penge til en række større projekter.

 

Design og målgruppe
Lundehusskolen, Rådmandsgadeskole og Kildevældsskolen deltager i projektet. På disse skoler deltager 5.-8. klasser (11-15-årige børn), i alt omkring 500 elever. Tilsammen optager disse tre skoler knap 40 % (144 elever) af alle 5-8.klasses børn, der bor i Haraldsgadekvarteret.

Der foretages to målinger på de deltagende skoler – første gang i foråret 2010 og anden gang i foråret 2012. Ved begge målinger deltager 5.-8. klasser på den pågældende skole. En måling består af to dele:

  1. Alle eleverne udfylder et computerbaseret spørgeskema
  2. Eleverne udstyres med accelerometre, der måler fysisk aktivitetsniveau, og GPS’er, der registrerer børnenes bevægelsesmønstre. Dette udstyr skal eleverne bære i en uge i deres vågne timer.   

 

 

Skolerne

Dette projekt kan alene gennemføres fordi de deltagende skoler, eleverne og deres forældre bakker op om projektet og synes det er spændende at deltage.

 

Skolerne får efter hver dataindsamling en rapport med udvalgte data som kan have interesse for skolerne og eleverne - f.eks.:

  • Hvor fysisk aktive er eleverne i løbet af en hel skoledag eller i frikvartererne?
  • Hvor er eleverne henne når de er udenfor? Er der forskel på drenge og piger?
  • Hvilke klasser er mest ude?
  • Hvad synes eleverne om de udendørs faciliteter, der er på skolen?

 

Det er muligt for skolerne at bruge oplysningerne til undervisning, planlægning af frikvarterer, beslutning om ændringer af skolegård eller organisering af dagen etc. etc.

 

Tidsplan
Projektet forløber over fire år med følgende milepæle: 

 

2009: Udarbejdelse af projektbeskrivelse og evalueringsdesign
2010: Baselineundersøgelser gennemføres og de fysiske ændringer påbegyndes. Første tilbagemelding til skolerne 
2011: Observationer af hvordan områderne bruges
2012: Opfølgningsdata indsamles og projektet afrapporteres

Forskningsleder

Lektor Jens Troelsen, cand.scient. ph.d.
Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet 
Tlf.: 6550 3493
Mobil: 6011 3493 
jtroelsen@health.sdu.dk

 

Projektleder

Lektor, ph.d., M.sc.

Jasper Schipperijn

Institut for Idræt og Biomekanik

Syddansk Universitet

Adr.: Statens Institut for Folkesundhed

Mobil: 2078 2540

jschipperijn@health.sdu.dk

 

Projektmedarbejder
Henriette Bondo Andersen

Institut for Idræt og Biomekanink

Active Living

Syddansk Universitet

Tlf.: 65508319

hbandersen@health.sdu.dk  

 

 

--------------------------

Projektet er støttet af TrygFonden

 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K