In Danish In English
 
Forside / Forskning / Unge / en go' Bgym'
Printvenlig version

 

–  EN GOD BEGYNDELSE PÅ GYMNASIET

 

 

Overgangen til gymnasiet er præget af store forandringer i unges liv. Når de unge starter på en ungdomsuddannelse, skal de etablere nye relationer og vænne sig til et mere selvstændigt læringsmiljø end det, de har været vant til fra folkeskolen. Overgangsperioden er således karakteriseret ved et betydningsfuldt socialt skifte, hvor alle elever skal danne nye venskaber og tilpasse sig nye strukturer. Den nye tilværelse kan være både spændende, forvirrende og utryg og kan medvirke til savn af fællesskab og meningsfulde tætte relationer. 

 

Med hjælp fra 119 danske gymnasier gennemførte Statens Institut for Folkesundhed i 2014 den hidtil største undersøgelse af danske gymnasieelevers sundhed, helbred og trivsel - Ungdomsprofilen 2014. Undersøgelsen viste, at størstedelen af danske gymnasieelever har det godt. Der er dog også en betydelig andel af de unge, der ikke trives, og som mangler energi i hverdagen. Mange af de unge er stressede og får ikke sovet nok. De får ikke spist regelmæssigt, de bevæger sig for lidt og savner stærke fællesskaber. 

 

En go' Bgym' har til formål at udvikle, implementere og evaluere en indsats i gymnasiet, der skal fremme trivsel blandt elever i 1.g. Projektet inddrager de unge, lærere, rektorer og lokale foreninger i forsøget på at skabe de bedst mulige vilkår for at styrke trivslen blandt gymnasieelever. 

 

 

      

 

  

                                   

 

  

Projektleder

Rikke Krølner

Adjunkt, ph.d.

rkr@si-folkesundhed.dk

Tlf. 6550 7841

 

Projektmedarbejdere

Pernille Due

Professor, dr.med.

pdu@si-folkesundhed.dk

 

Mette Toftager

Postdoc, ph.d.

mto@si-folkesundhed.dk

Tlf. 6550 7853

 

Camilla T. Bonnesen

Ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ.

catb@si-folkesundhed.dk

Tlf. 6550 7883

 

Stine Kjær Wehner

Ph.d.-studernede, cand.scient.

stkj@si-folkesundhed

Tlf. 6550 7876

 

Johanne Aviaja Rosing

Videnskabelig assistent, cand.scient.san.publ.

joha@si-folkesundhed.dk

Tlf.:  6550 7721

 

Katrine Duus

Stud.can.scient.san.publ, KU

ksdu@si-folkesundhed.dk

 

Rasmus Hansen

Stud. Social Entrepreneurship and Management, RUC

raha@si-folkesundhed.dk

Tlf. 6550 7747

 

Frederik Linkamp

Stud. Humanistisk Samfundsvidenskabelig Idræt, KU  

 

Andreas Jørgensen

Stud. Idræt og sundhed, SDU

andj@si-folkesundhed.dk

 

Sarah Holstein

Stud. Idræt og sundhed, SDU

sahk@si-folkesundhed.dk

 

Ida Egede Johansen

Stud. Humanistisk Samfundsvidenskabelig Idræt, KU

 

---------------------

Projektet er støttet af Nordea-fonden og TrygFonden

---------------

 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K