In Danish In English
 
Forside / Forskning / X:IT - røgfri unge
Printvenlig version

X:IT - evaluering af en skolebaseret indsats mod rygning

 

De seneste år er der i det danske samfund indført restriktioner overfor unges rygning, dels ved at indføre et rygeforbud på skolerne og dels ved at indføre en aldersgrænse for køb af cigaretter og tobak på 16 år. Disse tiltag ser ud til at have haft en effekt, idet forekomsten af rygning blandt unge er faldet. Der er dog fortsat alt for mange unge, der ryger: mere end en fjerdedel af danske 15 årige ryger, og mere end hver 10. ryger dagligt. Når forskningen samtidig viser, at det er uhyre svært at droppe rygevanen, både for unge og ældre, er der en særlig grund til at øge indsatsen for at undgå, at børn og unge overhovedet begynder at ryge.

I modsætning til Danmark har Norge og Sverige gode resultater med indsatser mod rygning blandt unge. Norge har udviklet et nationalt skolebaseret program, FRI, der bruges i størstedelen af landets grundskoler. I Sverige findes indsatser i mange områder, hvor skole, forældre, erhvervsliv og foreninger arbejder sammen om at holde unge røgfri. Både i Norge og Sverige har indsatserne fået antallet af unge rygere til at falde med 30-50 %. Derudover har indsatserne haft positive sideeffekter i form af lavere alkoholforbrug blandt unge og flere forældre, der stopper med at ryge.


Kræftens bekæmpelse har udviklet en indsats for at mindske forekomsten af rygning blandt unge: X:it. Indsatsen bygger på dansk og udenlandsk forskning, og særligt på viden fra disse to Nordiske projekter og samler de succesfulde dele fra indsatserne i én samlet indsatspakke, der er tilpasset danske kommuner.

Projekt Rygning har til formål at evaluere effekten af projekt X:it på rygeforekomsten blandt danske skolebørn i 7.-9. klasse.

Statens Institut for Folkesundhed:


Forskningsleder

Pernille Due

Professor, dr.med.

pdu@si-folkesundhed.dk

 

 

Projektleder

Anette Andersen

Seniorforsker, læge, ph.d.

anan@si-folkesundhed.dk

6550 7879

 

Projektmedarbejdere

Susan Ishøy Michelsen

Forsker, læge, ph.d.

sim@si-folkesundhed.dk

6550 7850

 

Lotus Sofie Bast (tidl. Nielsen)

Ph.d-studerende

loni@si-folkesundhed.dk

6550 7809


Kræftens Bekæmpelse:

 

Per Kim Nielsen
Louise Wohllebe

Lene Ringgaard

Poul Dengsøe 
Peter Dalum

 

---------------------

Projektet er støttet af TrygFonden

 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K