In Danish In English
 
Forside / Forskning / Voksne / Tjek ind
Printvenlig version

Tjek ind


Formål Forskningsprojektet Tjek ind har til formål at adressere den sociale ulighed i sundhed og den stigende forekomst af kronisk sygdom. Projektet bidrager med ny viden om forebyggelsestiltag i almen praksis. Derudover afprøves en hypotese om, at man ved hjælp af en proaktiv indsats i almen praksis kan nå personer som ikke almindeligvis har lægekontakt. Metoden testes i forhold til at være en mulig fremgangsmåde til opsporing, identifikation og fastholdelse af personer i risiko for kronisk sygdom.
Projektet bliver udført som et randomiseret kontrolleret forsøg blandt personer i alderen 45-64 år der er bosat på Amager og Vesterbro/Kongens Enghave, hvis almen praktiserende læge deltager i projektet.

Projektets forløb
Projekt Tjek ind forløber i to trin:
1. Første del er en populationsbaseret spørgeskemaundersøgelse, som har til formål at undersøge, om det er muligt systematisk at indsamle informationer om alment helbred fra patienterne selv, som kan hjælpe patienter og læger i samarbejdet med at løse evt. helbredsproblemer gennem forebyggelse.
2. Andel del er en randomiseret undersøgelse, som har til formål at undersøge, hvorvidt en proaktiv indsats i almen praksis kan motivere personer uden formel uddannelse ud over grundskoleniveau, til at deltage i helbredstjek med henblik på at forbedre deres sundhedsadfærd.

 

 Forskningsleder

 

Morten Hulvej Rod

Lektor, ph.d., cand.scient.anth.

mhj@si-folkesundhed.dk

Tlf.6550 7800

 

Projektleder 

 

Susanne Oksbjerg Dalton

Seniorforsker, læge, ph.d.
sanne@cancer.dk

Tlf. 3525 7618
 

Projektmedarbejdere

 

Nina Kamstrup-Larsen 

Ph.d.-studerende

nkal@si-folkesundhed.dk

Tlf: 6550 7818

 

Marie Broholm-Jørgensen

Ph.d.-studerende
mbro@si-folkesundhed.dk

Tlf. 6550 7818
 

 

Tilknyttede forskere

 

Janne Schurmann Tolstrup

Forskningsleder, professor, dr.med., ph.d.

jst@si-folkesundhed.dk

Tlf. 6550 7735 

 

 

Tine Tjørnhøj-Thomsen

Professor, antropolog, mag.scient., ph.d.

titt@si-folkesundhed.dk

Tlf. 6550 7811 

 


 ---------------------

Projektet er støttet af Kræftens Bekæmpelse

 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K