In Danish In English
 
Forside / Forskning / Førstehjælp i folkeskolen
Printvenlig version

Førstehjælp i folkeskolen

I Danmark får cirka 3.500 personer hjertestop uden for hospital hvert år. Kun 10 % af dem overlever. Hurtig påbegyndelse af livreddende førstehjælp med hjertemassage, kunstigt åndedræt og brug af hjertestarter øger chancen for at overleve markant. I Danmark forsøger vidner til et hjertestop at yde livreddende førstehjælp, inden ambulancens ankomst, i 40 % af tilfældene. I Stavanger, Norge, er dette tal oppe på 73 %. Stavanger er et af de steder i verden, hvor flest personer overlever et hjertestop uden for hospital. Her er chancen for at overleve 2½ gang større end i Danmark. I Norge har skolerne undervist i førstehjælp siden 1930’erne.

I Danmark blev det i 2005 lovpligtigt for folkeskoler at undervise elever i livreddende førstehjælp. Det tyder på, at lige over halvdelen af landets skoler endnu ikke har implementeret denne undervisning, og at kun de færreste skoler underviser i brug af hjertestartere. Der er mangel på viden om årsager til dette. På internationalt niveau efterspørges der også viden om, hvorledes man kan fremme implementering af førstehjælpsundervisning i skolen.

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan implementering af førstehjælpsundervisning i folkeskolerne kan forbedres og udbredes.

 

Gennem interviews med skoleledere og lærere tilstræber projektgruppen at opnå en dybdegående indsigt i deres holdninger, erfaringer, ræsonnementer og skolekontekstens betydning for deres tanker og implementeringspraksis. Ambitionen er, at resultaterne vil skabe indsigt til fremtidige implementeringsstrategier til førstehjælpsundervisning i skoleregi både nationalt og internationalt. Desuden undersøges, hvordan et kvalitativt materiale kan anvendes til at udvikle et spørgeskema, der har til formål at undersøge, hvilke faktorer der hindrer og fremmer implementering af førstehjælpsundervisning.

 
Projektet løber i perioden 1. oktober 2013 - 31. oktober 2014.

 

Se projektets publikationsliste

Forskningsleder

Lektor, cand.scient.anth., ph.d.
Morten Hulvej Rod
mhj@si-folkesundhed.dk  


Projektleder
Videnskabelig assistent, cand.scient.san.publ.

Line Zinckernagel 
lizi@si-folkesundhed.dk

 

Projektmedarbejder

Professor, antropolog

Tine TjørnhøjThomsen

 

 

Tilknyttede forskere
Ph.d.-studerende, læge

Carolina Malta Hansen

Kardiologisk afdeling P
Gentofte Hospital

 

M.D., ph.d.

Fredrik Folke 

Kardiologisk afdeling P
Gentofte Hospital

 

Professor i kardiologi og klinisk epidemiologi

Christian Torp-Pedersen 
Aalborg Universitet

 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K