In Danish In English
 
Forside / Forskning / Unge / FOKUS - trivsel på røgfri erhvervsskoler
Printvenlig version

FOKUS - trivsel på røgfri erhvervsskoler

På erhvervsuddannelser er 37 pct. daglige rygere og 20 pct. ryger lejlighedsvist. De fleste erhvervsskoler har rygepolitikker, men indholdet i rygepolitikkerne varierer og desuden er rygepolitikker mest effektive, når de håndhæves. På nuværende tidspunkt er der ikke en national lovgivning, som kan forebygge rygning for alle elever på erhvervsskoler. Derudover mangler vi viden om effektive rygestopindsatser, der er velegnede i erhvervsskolekonteksten. Et dansk interventionsprojekt ”Trivsel, Fællesskab & Faglighed” viser, at erhvervsskoler, der gør en særlig indsats for at styrke fællesskabet og de sociale relationer blandt eleverne, kan forhindre, at elever, der ryger lejlighedsvist, begynder at ryge dagligt. Indsatsen har imidlertid ikke haft effekt på rygestop. Der er derfor behov for at udvikle og afprøve en anden form for påvirkning af rygekulturen, hvor fokus er på rygeforebyggende rammer og på tilbud til de elever, der ønsker at få hjælp til rygeophør. 

 

Formålet er at udvikle, indføre og evaluere en flerstrenget indsats, der både skal understøtte et røgfrit miljø og tilbyde hjælp til rygestop. Målet er at minimere antallet af nye rygere, og reducere antallet af nuværende rygere blandt elever på erhvervsuddannelser.

 

Vi gennemfører et etnografisk studie (dvs. observationer og interviews) med ledere, lærere og elever på erhvervsskoler for at undersøge, hvilke rygepolitikker der er, og hvordan rygekulturen i praksis er.  Desuden inddrager vi erfaringer fra kommuner, patientforeninger og andre nøglepersoner samt gennemgår litteraturen.  På den baggrund udvikler vi en todelt indsats mod rygning i tæt samarbejde med ledelse, lærere og vejledere. Vi gennemfører en pilottest af indsatsen. Vi rekrutterer skoler til gennemførelse af projektet i stor skala. Vi laver en kvalitativ procesevaluering og gennemfører kvantitativ dataindsamling for at evaluere effekten af indsatsen. 

 

Læs mere om interventionen her.

 

Projektet bakkes op af Danske Erhvervsskole og -Gymnasier (DEG) samt af Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO). 

Projektleder
Postdoc

Susan Andersen

sua@si-folkesundhed.dk

 

Projektmedarbejder

Videnskabelig assistent

Johan Lerbech Vinther

jovi@si-folkesundhed.dk

 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K