In Danish In English
 
Forside / Forskning / Unge / Inddragelse af rygere på erhvervsskoler
Printvenlig version

Inddragelse af rygere på erhvervsskoler

Formålet med dette pilotprojekt er at undersøge, hvordan man kan bruge fremtidsværkstedsmetoden som ramme for at udvikle rygeinterventioner på erhvervsskoler. I projektet undersøges om elementer af fremtidsværkstedet kan fungere som værktøj til at inddrage erhvervsskoleelevers perspektiver i udviklingen af interventioner. Endvidere undersøges, hvordan metoden kan styrke vores kendskab til, hvilke problematikker erhvervsskoleelever oplever, at de står overfor i deres møde med rygeinterventioner samt, hvilke forhold i deres hverdagsliv, der har betydning for deres rygevaner. Læringspunkter om, hvordan inddragelse af erhvervsskoleeleverne i udviklingen af interventioner kan styrke interventionernes chance for at nå de unge vil blive inddraget. Desuden undersøges, om deltagelse i et fremtidsværksted i sig selv kan have positive effekter på de unges tilgange til rygning og herigennem være et muligt element i fremtidige interventionsdesign.

 

Empirisk bygger projektet på 4 workshops med 20 erhvervsskoleelever og 10 efterfølgende interviews.

 

Projektet afsluttes med en rapport, som offentliggøres på hjemmesiden maj 2017.

Forskningsleder
Lektor, cand.scient.anth., ph.d
Morten Hulvej Rod
 
Projektleder
Videnskabelig assistent, cand.pæd.soc
Gro Inge Lemcke Hansen
 
Projektmedarbejder
studentermedhjælper
Sofie Mark Aarestrup
 
 
Tilknyttede forskere
Seniorforsker, kand.mag. i pædagogik og psykologi, ph.d., sundhedsplejerske
Liselotte Ingholt
 
Professor, Antropolog, mag.scient., ph.d
Tine Tjørnhøj-Thomsen
 
 
 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K