In Danish In English
 
Forside / Forskning / Børn / X:IT - forebyggelse af rygning i skolen / Interventionen
Printvenlig version

Formål og målgruppe

Projektet skal videnskabeligt evaluere den reviderede indsats i Projekt X:IT. Formålet er at nedbringe antallet af unge rygere med 25% samt at indsatsen skal virke ens blandt unge fra familier med få ressourcer og unge fra familier med flere ressourcer. Indsatsen retter sig mod elever i 7., 8. og 9. klasse.

 

Interventionen
Projekt X:IT skal ved hjælp af en bred indsats overfor unge, skoler og forældre få færre unge til at ryge. Indsatsen bygger på følgende tre elementer:
• Skolen – rygeregler og undervisning
• Røgfri aftaler – indgås mellem unge og voksne
• Forældre – information og inddragelse

 

Kræftens Bekæmpelse står for at gennemføre indsatsen, der evalueres af forskere fra Center for Interventionsforskning.

 

Læs mere om Projekt X:IT på xit-web.dk.

 

Design

Interventionen skal omfatte ca. 50 skoler, som alle kommer til at implementere X:IT. Vi undersøger de unges rygevaner og de faktorer, der har betydning for, om unge begynder at ryge eller ej, fx forældre og venners rygevaner, holdninger til rygning hos de unge og deres omgivelser.

 

Effektmåling og evaluering

Effekten af indsatsen vil blive vurderet på baggrund af før- og eftermålinger af de unges rygevaner. Indsatsen vil også blive fulgt for at få kendskab til, hvordan den fungerer ude på skolerne. Denne viden kan på længere sigt bruges til at vurdere effektiviteten af indsatsen.

 

Tidsplan

Projektet løber over 5 år med følgende overordnede milepæle:
2017: Skoler og kommuner udvælges, basismålinger udføres og indsatsen påbegyndes

2018: Indsatsen fortsættes og effekten registreres umiddelbart efter afslutningen af indsatsens første år

2019: Effekten af første evaluering afrapporteres. Effekten registreres igen efter afslutningen af projektindsatsens 2. år

2020: Effekten registreres sidste gang efter afslutningen af projektindsatsens 3. år.

2021: Projektet afrapporteres

Statens Institut for Folkesundhed:


Forskningsleder

Pernille Due

Professor, dr.med.

pdu@si-folkesundhed.dk

 

Projektleder

Anette Andersen

Seniorforsker, læge, ph.d.

anan@si-folkesundhed.dk

6550 7879

 

Projektmedarbejdere

Lotus Sofie Bast

Post doc, cand. scient. san. publ., ph.d.

loni@si-folkesundhed.dk

6550 7809

 

Stine Glenstrup Lauemøller

projektmedarbejder

sgla@si-folkesundhed.dk

6550 7863

 


Kræftens Bekæmpelse:

 

Niels Them Kjær
Louise Wohllebe

Louise Jespersen

Tenna Christiansen

---------------------

Projektet er støttet af TrygFonden

 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K