In Danish In English
 
Forside / Forskning / Policy projekter / Afsluttede projekter / Monitorering af kommunernes implementering af forebyggelsespakkerne
Printvenlig version

Monitorering af kommunernes implementering af forebyggelsespakkerne

Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udsendt i alt 11 forebyggelsespakker indeholdende faglige anbefalinger, der skal medvirke til at kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde inden for særlige områder og kendte risikofaktorer. Forebyggelsespakkerne skal bidrage til, at kommunerne på et kvalificeret grundlag kan prioritere indsatser og bruge ressourcerne der, hvor der er bedst viden om, hvad der virker.

 

Det primære formål med dette projekt er gennem en monitorering at undersøge: I hvilken udstrækning kommunerne i perioden 2013–2015 har implementeret flere af forebyggelses-pakkernes anbefalinger—og med øget kvalitet?  Monitoreringen vil bestå af en baseline- (2013), midtvejs- (2014) og slutmåling (2015). For at kvalificere kommunernes arbejde med forebyggelsespakkerne vil det sekundært blive undersøgt: hvordan implementeringen udvikler sig over perioden, og om kommunerne oplever en højere kvalitet i implementeringen af indsatserne;hvordan ledelse og medarbejdere oplever anvendeligheden og den konkrete brug af anbefalingerne, og hvordan forebyggelsespakkerne anvendes som redskab til implementering af forebyggelsesindsatser.

 

Projektet baserer sig på omfattende spørgeskemaer sendt ud til alle landets kommuner af tre omgange over projektperioden. Derudover inddrages kvalitative interviews med udvalgte kommuner med henblik på at få et indblik i den praksis, hvormed forebyggelsespakkerne implementeres.

 

Projektet afsluttes januar 2016 med publiceringen af den tredje rapport, der kortlægger kommunernes arbejde med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker over perioden 2013-2015.

Forskningsleder
 
Morten Hulvej Rod
Lektor, ph.d., cand.scient.anth. 
mhj@si-folkesundhed.dk
Tlf. 6550 7800
 
Projektleder
 
Nanna Schneekloth Christiansen
Ph.d. studerende, cand.scient.san.publ.
nasc@si-folkesundhed.dk
Tlf. 6550 7823
 
Projektmedarbejdere
 
Teresa Holmberg
Adjunkt, ph.d., cand.scient.san.publ.
tho@si-folkesundhed.dk
Tlf. 6550 7814
 
Anne Illemann Christensen
Post.doc., ph.d., cand.scient.san.publ. 
ach@si-folkesundhed.dk
Tlf. 6550 7773
 
Katia Keglberg Hærvig
Videnskabelig assistent, cand.scient.san.publ.
kabh@si-folkesundhed.dk
Tlf. 6550 7821
 
-----
 
Projektet er støttet af Kommunernes Landsforening (KL)
 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K