In Danish In English
 
Forside / Forskning / Nyfødt / Interventionen
Printvenlig version

Formål og målgruppe 
Formålet med projekt Nyfødt er at udvikle, implementere og evaluere en indsats, der tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til svangreomsorgen. Effekten af studiet måles bl.a. på brug af epiduralblokade, forældreressourcer, familiens helbred og trivsel, samt brug af sundhedsvæsenet.
Interventionen retter sig mod fødende og deres partnere på Hvidovre Hospital i Region Hovedstaden.

 

Interventionen
Interventionen består af fødsels- og forældreforberedelse i små hold med deltagelse af fem til otte par. Holdene mødes tre gange i løbet af graviditeten og en gang fem uger efter terminsdato på enten Vesterbro, Amager eller Hvidovre jordemodercenter. Der er hold på hverdage kl. 17.00-19.30. Undervisningen foretages i et samarbejde mellem jordemødre og sundhedsplejersker. Til interventionen er der desuden oprettet en hjemmeside, hvor der er relevant materiale og mulighed for at debattere og netværke med andre forældre og fagpersoner.

 

Design
Interventionen planlægges at omfatte fødende på Hvidovre Hospital i Region Hovedstaden. På dette fødested er der ca. 6.000 fødsler årligt, og interventionen planlægges at løbe over halvandet år. De gravide, der ønsker at deltage i projektet, randomiseres til to grupper efter første jordemoderbesøg. Den ene gruppe modtager interventionen, mens den anden gruppe af fødende, kontrolgruppen, modtager det tilbud, der er standard på fødestedet. (Det står frit for alle, uanset om man er i interventions- eller kontrolgruppen, at tage imod anden fødsels- og familieforberedelse i løbet af projektperioden.) Interventions- og kontrolgruppen vil hver bestå af 1200 gravide og deres partnere.

 

Effektmåling og evaluering
Effekten af interventionen vil blive vurderet på baggrund af sammenligning mellem interventions- og kontrolgruppe. Evalueringen vil foregå dels gennem spørgeskemaer til forældrene dels gennem data fra Hvidovre Hospitals obstetriske database og opfølgning i registre. Spørgeskemaer vil blive sendt ud i 18. graviditetsuge, i 37. graviditetsuge, når barnet er 9 uger, ca. 6 måneder og 1 år gammelt, og vil blandt andet inkludere spørgsmål om forældrenes stress og følelse af mestring, tegn på fødselsdepression, ammefrekvens og varighed og brug af sundhedsvæsenet. Udover effektmålingen vil der blive lavet en procesevaluering.
Evalueringen af projekt Nyfødt kan være med til at udfylde de huller, der er i forskningen omkring tidlige indsatsers betydning for familietrivsel.

 

Tidsplan 
Interventionen startede i november 2012 og afsluttes oktober 2014.

 
 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K