In Danish In English
 
Forside / Forskning / Nyfødt
Printvenlig version

 

Nyfødt – forberedelse til fødsel og familie
At blive forældre er en udfordrende opgave for de fleste. Det medfører store forandringer i mænd og kvinders roller, ansvar og identiteter, og mange mødre og fædre oplever det som en stressende tid. En let overgang til det at blive forældre med et lavt niveau af stress i forældrerollen betragtes af de fleste psykologer og psykiatere som afgørende for børn og forældres langsigtede helbred og trivsel.

Stress i forældrerollen kan have negative konsekvenser for forældre såvel som for børn, og er associeret med bl.a. usikker forælder-barn tilknytning, uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og opdragelses-metoder, depression og konflikter i parforholdet.

 

Projekt Nyfødt undersøger effekt af forældreforberedelser for familiens trivsel
Formålet med projekt Nyfødt er at udvikle, implementere og evaluere en indsats, der tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fødsels- og forældreforberedelse i små hold. Projektet er et stort randomiseret studie og giver mulighed for at undersøge effekter af fødsels- og forældreforberedelse. Det er formodningen, at en succesfuld fødsels- og forældreforberedelse vil kunne øge forældrenes ressourcer og forældresamarbejde og dermed have en positiv effekt på nybagte familiers helbred og trivsel. Effekten af studiet måles bl.a. på brug af epiduralblokade, stress i forældrerollen, sundhedsadfærd, amning, samt brug af sundhedsvæsenet.

At skabe en tryg og sund familie kræver viden såvel som støtte og overskud. Formålet med fødsels- og forældreforberedelse er at forberede kommende forældre på fødslen og forældreskabet. Form og indhold for fødsels- og forældreforberedelse har ændret sig markant over tid og har været påvirket af holdninger og tendenser uden foreliggende dokumentation for effekten på relevante udfald.

Effekten af fødselsforberedelse, forældreforberedelse eller begge er stort set ukendt. Størstedelen af de videnskabelige studier, der er lavet er behæftet med problemer relateret til studiedesign og størrelse. Dette projekt har til formål at udfylde nogle af de betydelige huller, der er i forskningen omkring tidlige forældreinterventioners betydning for forældreressourcer.

Forskningsleder

Pernille Due

Professor, dr.med.

pdu@si-folkesundhed.dk

 

Projektleder

Vibeke Koushede

Post doc., jordemoder, mph., ph.d.

vibe@si-folkesundhed.dk

 

---------------------

Projektet er støttet af Kræftens Bekæmpelse

 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K