In Danish In English
 
Forside / Forskning / Policy projekter / Afsluttede projekter / Sundhed på tværs
Printvenlig version

Sundhed på tværs

Projektet er et ph.d.-studie, som undersøger, hvordan kommunerne arbejder med fænomenet ’Sundhed på tværs’.

’Sundhed på tværs’ har vundet mere og mere ind i kommunale politikker og handleplaner, og bl.a. Sundhedsstyrelsen har agiteret for, at det skal implementeres og tænkes ind i den kommunale opgaveløsning på tværs af forvaltninger. Interessen for at arbejde med ’Sundhed på tværs’ udspringer bl.a. af de store sundhedsmæssige udfordringer, som kommunerne står overfor i fremtiden med bl.a. en stigende ældrebefolkning og udsigter til nedskæring i velfærdsydelserne, som følge af et større pres på den kommunale økonomi. Samtidig bygger ’Sundhed på tværs’ på en antagelse om, at det er vores daglige liv, som har betydning for vores sundhed. Sundhedsfremme skal derfor foregå, hvor vi som borgere færdes i dagligdagen – hvad enten det er i skoler, på plejehjem, i byens parker, i beskæftigelsesindsatser m.m. Det forudsætter, at der arbejdes på tværs af sektorerne.


Fokus på den lokale oversættelse
Ph.d.-projektet tager udgangspunkt i et ny-institutionelt perspektiv på implementering af politiske reformer. Det vil sige, at undersøgelsen bygger på en forståelse af, at der i mødet med den lokale kontekst sker en oversættelse og tilpasning af begrebet ”Sundhed på tværs”, så det giver mening for arbejdet i den enkelte kommune. For at belyse, hvad der sker i denne oversættelse til lokale forhold, sætter studiet fokus på de organisatoriske dynamikker og processer, der udspiller sig i forbindelse med samarbejde og koordinering af sundhedsfremme og forebyggelse mellem forskellige politiske udvalg og administrative enheder, såvel som i konkret praksis.


Studiet er inddelt i tre delstudier, som er beskrevet nedenfor. Projektet er eksplorativt og arbejder med kvalitative metoder som dokumentanalyse, interviews og observation. Det sidste delstudie er et casestudie, hvor der planlægges feltarbejde i 3 kommuner.


Delstudier:
1. delstudie er en dokumentanalyse, som undersøger rationalerne for ’Sundhed på tværs’ i nationale anbefalinger og vejledninger til kommunerne fra bl.a. Sundhedsstyrelsen og KL. Fokus er dels, hvad der skal ”gå på tværs”, og dels hvilke antagelser, som knytter sig til de forskellige anbefalinger. I forlængelse heraf undersøges kommunale sundhedspolitikker for deres beskrivelser af ’Sundhed på tværs’ som kommunal indsats.

2. delstudie benytter interview og dokumentanalyse til dataproduktion. Delstudiet undersøger, hvordan kommuner organiserer sig for at imødekomme ambitionerne om ’Sundhed på tværs’ og implikationerne heraf. Fokus er på det kommunale politikdesign og sammenhænge ml. mål og midler, indsatser og gensidige afhængigheder.

3. delstudie er et casestudie af konkrete indsatser. Fokus er, hvordan ’sundhed på tværs’ praktiseres i konkrete indsatser, og hvordan det giver mening for medarbejdere fra forskellige fagområder og afdelinger som begreb og konkret handlemulighed.

På tværs af de tre delstudier ønsker ph.d.-projektet at producere viden om organisatoriske dilemmaer, ambivalenser og modsatrettede krav i forbindelse med organiseringen af den kommunale forebyggelsespraksis.


Tidsplan:
Forår 2013: Forberedende arbejde, research og kontakt til kommuner, indledende analyse af dokumenter
Efterår 2013-efterår 2014: Interviewrunde i kommuner samt feltarbejde i udvalgte kommuner
Forår 2014 - forår 2015: Analyser og artikelskrivning
Efterår 2015: Ph.d.-afhandling færdiggøres

 

Forsknings- og projektleder

Adjunkt, cand.scient.anth., ph.d.

Morten Hulvej Rod

mhj@si-folkesundhed.dk

 

 

Projektmedarbejder

Ph.d.-studerende 

Ditte Holt

dihh@si-folkesundhed.dk

 

---------------------

 

Projektet er støttet af TrygFonden

 

 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K