In Danish In English
 
Forside / Forskning / Policy projekter / Strukturel forebyggelse af rygning
Printvenlig version

Strukturel forebyggelse af rygning

Det er velkendt, at strukturelle forebyggelsesindsatser er effektive redskaber til både at forebygge rygning og reducere eksponering til passiv rygning. Generelt set har strukturel forebyggelse formålet at forbedre folkesundheden gennem lovgivning, afgifter og andre typer af regulering. Når det kommer til regulering af rygning har strukturelle indsatser stort folkesundhedsmæssigt potentiale. På grund af indsatsernes befolkningsorienterede udgangspunkt og lovgivningsmæssige karakter har disse potentiale til at påvirke et stort antal personer med en minimal omkostning, og er derfor afgørende for den nationale forebyggelsesindsats på rygeområdet. På verdensplan er omfattende lovgivninger med det formål at reducere prævalensen af rygning, samt beskytte ikke-rygere mod passiv rygning, i stort omfang blevet formuleret og implementeret, herunder også i Danmark. Omfanget og karakteren af disse lovgivninger varierer dog i høj grad lande i mellem.

 

Formålet med denne undersøgelse er, at undersøge om den danske rygelovgivning har haft effekt i forhold til at reducere rygerelateret sygelighed og dødelighed. Endvidere er det formålet at undersøge, hvorvidt denne lovgivning har en differentiel effekt i forskellige socioøkonomiske grupper. Endeligt vil betydningen af prisændringer på tobak, som et væsentligt forebyggelsestiltag til at reducere tobaksforbrug, blive undersøgt.

 

Projektet vil blive designet som et naturligt eksperiment, hvor den samlede danske population vil udgøre studiepopulationen. Projektet vil inkludere data fra flere forskellige datakilder, herunder nationale registre, statistikker over salg af tobaksvarer, populationsbaserede spørgeskemaundersøgelser, internationale opgørelser og publicerede reporter fra både ind- og udland. For at undersøge ændringer over tid i udviklingen af rygerelaterede sygdom og dødelighed før og efter indførslen af den danske rygelovgivning vil statistiske tidsserieanalyser blive udført.

Forskningsleder

 

Janne Schurmann Tolstrup

Professor, dr.med., ph.d., cand.scient. i humanbiologi
jst@si-folkesundhed.dk

Tlf. 6550 7735

 

Projektleder

 

Nanna Schneekloth Christiansen

Ph.d. studerende, cand.scient.san.publ.

nasc@si-folkesundhed.dk

Tlf. 6550 7823

 

Projektmedarbejdere

 

Morten Grønbæk

Direktør, dr.med., ph.d., cand.med.

mg@si-folkesundhed.dk

Tlf. 6550 7700

 

Morten Hulvej Rod

Forskningsleder, lektor, ph.d., cand.scient.anth.

mhj@si-folkesundhed.dk

Tlf. 6550 7800

 

-----

 

Projektet er støttet af Trygfonden

 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K