In Danish In English
 
Forside / Forskning / Børn / X:IT - forebyggelse af rygning i skolen / Til skoler og kommuner, der vil deltage i X:IT
Printvenlig version

Til skoler og kommuner, der vil deltage i X:IT

 

Der er tidligere gennemført en evaluering af X:IT, der viste, at færre unge begyndte at ryge. Evalueringen viste dog også, at indsatsen ikke i tilstrækkelig grad kunne nå unge fra familier med få ressourcer. Derfor er X:IT nu revideret og særligt målrettet denne gruppe af unge og deres forældre. For at få viden om hvordan det reviderede X:IT virker, har vi brug for jeres skoles hjælp til at evaluere indsatsen.

 

Vi forventer at ca. 50 skoler fra hele landet deltager i den forskningsbaserede evaluering af X:IT. Evalueringen starter i august 2017 og afsluttes i juni 2020. Alle deltagende skoler kommer til at implementere X:IT,  og spørgeskemadata bliver samlet ind fire gange i perioden. Center for Interventionsforskning under Syddansk Universitet står for indsamling, bearbejdning og analyser af data.

 

Hvad indebærer det at deltage i evalueringen af X:IT?

 

Skolens opgaver

 • Stille en koordinator til rådighed, ca. 10-20 timer om året
 • Undervise i rygeforebyggelse 8 timer om året i 7., 8., og 9. klasse ud fra X:IT materialet (materialet er gratis)
 • Inddrage forældre via røgfrie aftaler samt informere om projektet på et forældremøde
 • Sikre at skolen er røgfri
 • Bruge én undervisningstime til at besvare online spørgeskemaer i henholdsvis starten af 7. klasse, slutningen af 7. klasse, slutningen af 8. og slutningen af 9. klasse

 

Forvaltningens opgaver

 • Stille en koordinator til rådighed, der kan hjælpe skolerne, ca. 10-20 timer om året
 • Evt. sponsorere lodtrækningspræmie til en elev, der har overholdt den røgfrie aftale, eks. 1000-2000 kr.
 • Skabe opbakning til projektet i relevante udvalg og på skolerne

 

Vi leverer

 • Gratis ’Røgfri aftaler’ til alle elever i skolens overbygning
 • Individuelle skolerapporter, hvor skolen kan se, hvordan de ligger på rygning, anden sundhedsadfærd samt elevernes trivsel i forhold til gennemsnittet af alle X:IT-skoler.
 • Opstartsworkshop for deltagende kommuner og skoler, ca. 3 timer
 • Årlige workshops med sparring og nyt fra projektet, ca. 3 timer om året
 • Gratis undervisningsmateriale

 

Er I interesserede?

I kan tilmelde jer projektet ved at sende en mail til evaluering@xit-mail.dk eller ringe til Lotus Sofie Bast på tlf.: 6550 7809.

Statens Institut for Folkesundhed:


Forskningsleder

Pernille Due

Professor, dr.med.

pdu@si-folkesundhed.dk

 

Projektleder

Anette Andersen

Seniorforsker, læge, ph.d.

anan@si-folkesundhed.dk

6550 7879

 

Projektmedarbejdere

Lotus Sofie Bast

Post doc, cand. scient. san. publ., ph.d.

loni@si-folkesundhed.dk

6550 7809

 

Stine Glenstrup Lauemøller

projektmedarbejder

sgla@si-folkesundhed.dk

6550 7863

 


Kræftens Bekæmpelse:

 

Niels Them Kjær
Louise Wohllebe

Louise Jespersen

Tenna Christiansen

---------------------

Projektet er støttet af TrygFonden

 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K