In Danish In English
 
Forside / Forskning / Unge / Trivsel, Fællesskab & Faglighed
Printvenlig version

Trivsel, Fællesskab & Faglighed (tidl. Tekniske skoler)

Forebyggelse på tekniske skoler - reduktion af frafald og gennem udvikling af trivsel og sociale relationer

Der er større misbrug og frafald blandt unge på tekniske skoler end blandt unge på landets øvrige ungdomsuddannelser. Der er derfor behov for en styrket forebyggende indsats på tekniske skoler med henblik på at reducere den sociale ulighed i sundhed på dette område.

 

Både dansk og international forskning viser, at indtagelse af alkohol, rygning, samt brug af stoffer, spiller en væsentlig rolle for de unges udvikling af fællesskaber. Derudover peger nyere forskning i retning af, at skolers måde at organisere uddannelsesforløb på har betydning for hvilke faglige og sociale fællesskaber, der udvikles blandt de unge; dette gælder blandt andet skolernes tilrettelæggelse af introduktionsforløb, deres tilrettelæggelse af klassetilhørsforhold eller andre faglige grupper, de unges muligheder for at mødes og finde sammen i større og mindre grupperinger, både i og uden for undervisningstiden, samt skolernes fysiske indretninger. Da unge mennesker ikke går i skole hver dag udelukkende for at tilegne sig faglig viden, som de kan bruge i fremtidige jobs, men i høj grad også for at være sammen med og udvikle sjove relationer og nære venskaber med kammerater, har det stor betydning for fastholdelsen af unge i uddannelsesforløb, at skolernes daglige organisering virker befordrende på denne udvikling af sociale netværk blandt de unge. Der er på nuværende tidspunkt ikke megen forskning om sammenhængene på dette område på tekniske skolers erhvervsuddannelse.

Projektleder
Seniorforsker

Liselotte Ingholt
liin@si-folkesundhed.dk

 

 

Projektmedarbejdere

Forskningsleder, lektor, cand.scient.anth., ph.d.

Morten Hulvej Rod

mhj@si-folkesundhed.dk

 

Ph.d.-studerende 
Susan Andersen

sua@si-folkesundhed.dk

 

Forsker
Teresa Friis-Holmberg

tho@si-folkesundhed.dk

 

 

Tilknyttede forskere

Professor

Vibeke Asmussen Frank

Center for Rusmiddel-

forskning,

Aarhus Universitet

 

Lektor

Christiane Stock

Forskningsenheden for

Sundhedsfremme, Esbjerg,

Syddansk Universitet

 

Professor

Christoffer Johansen

Afdeling for Psykosocial

Kræftforskning,

Institut for Epidemiologisk

Kræftforskning

 

Professor 

Erik Axel

Institut for Psykologi

og Uddannelsesforskning

Roskilde Universitet

 

----------------------

Projektet er støttet af TrygFonden

 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K